Better & Green Future for Our Kids

Bebeklerde Tuvalet Eğitimi: Ne Zaman ve Nasıl?

Published:

Updated:

Author:

Disclaimer

As an affiliate, we may earn a commission from qualifying purchases. We get commissions for purchases made through links on this website from Amazon and other third parties.

Ne Zaman Başlamalı?

Tuvalet eğitimine başlamadan önce çocuğunuzu gözlemlemelisiniz onun hazır olduğuna dair sinyalleri aldığınızda sizde kendinizi psikolojik olarak olabilecek kazalara karşı hazırlamalısınız. Tuvalet eğitiminde 3 gün kuralı ile başlayabilirsiniz: öncelikli olarak

1.gün bebeğinize sızdıran bir bez takarak onun ıslaklıktan rahatsız olmasını sağlayın

2.gün bezi tamamen çıkarın ve bu konuda kararlı olun, bez bağlamadan iç çamaşırı ve pantolon giydirerek rahatsızlığı arttırın.

3.gün ise artık bebeğiniz kendi çözümlerini üretecektir, bebeğinizin boy hizasına gelerek ‘tuvalete gidelim mi’ diyerek teşvik etmelisiniz bu onun daha kolay öğrenmesini sağlar. Şimdi bebeğiniz tuvalet eğitimi için hazır olup olmadığını anlamanın işaretlerini ve tuvalet eğitiminde dikkat edilmesi gereken diğer kurallara bakalım.

 1. Yaş Aralığı: Genellikle, tuvalet eğitimi 18-24 aylıkken başlar, ancak bazı çocuklar 3 yaşına kadar hazır olmayabilir.
 2. Hazır Olma İşaretleri:
  • Fiziksel İşaretler: Düzenli dışkılama, kuru kalma süresinin uzaması.
  • Bilişsel İşaretler: Tuvalet ihtiyacını ifade edebilme, ilgi gösterme.
  • Duygusal İşaretler: Bağımsızlık isteği, tuvaleti kullanma konusunda isteklilik.
  • Eğitim Nasıl Verilmeli?
  • Pozitif Yaklaşım:
  • Eğitimi Oyunlaştırmak
  • Hedef Oyunu: Erkek çocuklar için, tuvaletin içine biyolojik olarak zararsız, çözünebilir renkli tabletler koyarak işemeyi hedef alma oyununa dönüştürebilirsiniz.
  • Öykü Zamanı: Tuvalet kullanmayı bir macera hikayesiyle ilişkilendirin. Örneğin, “Küçük Ayı’nın Tuvalet Macerası” gibi kurgusal hikayeler oluşturabilirsiniz.
  • Ödül Tablosu: Her başarılı tuvalet kullanımından sonra çocuğunuzun bir yıldız yapıştırabileceği bir ödül tablosu hazırlayın. Belli bir yıldız sayısına ulaştığında küçük bir ödül verin.
  • Olumlu Pekiştirmeler
  • Alkış ve Tezahürat: Çocuğunuz tuvaleti başarıyla kullandığında, coşkulu alkışlar ve tezahüratlarla onu övün.
  • Motivasyonel Sözler: “Harika yaptın!”, “Çok başarılısın!” gibi motivasyonel ifadeler kullanın.
  • Küçük Ödüller: Başarıları için çıkartma, favori bir hikaye kitabını okuma veya ekstra oyun zamanı gibi küçük ödüller sunun.
  • Hatalarda Sabırlı Olmak
  • Kazaları Normalleştirmek: Kazaların normal ve öğrenme sürecinin bir parçası olduğunu açıklayın. “Bu tamam, herkes bazen hata yapabilir,” diyerek destekleyici olun.
  • Olumsuz Tepkilerden Kaçınmak: Kaza yaptığında çocuğunuzu azarlamak veya cezalandırmak yerine, sakin ve anlayışlı bir tutum sergileyin. Baskı yapmaktan kaçının.
  • Yeniden Deneme Teşviki: “Bir dahaki sefere daha iyi olacak, birlikte denemeye devam edelim,” gibi teşvik edici ifadeler kullanın.
  • Bu örnekler, tuvalet eğitimini daha eğlenceli ve az stresli bir deneyim haline getirebilir. Her çocuk farklı olduğu için, hangi yöntemin çocuğunuz için en etkili olduğunu görmek adına farklı yaklaşımları denemek faydalı olabilir.
  • KAYNAKÇA
  • Amerikan Pediatri Akademisi (AAP):
  • Zero to Three
  • zerotothree.org
  • La Leche League International

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Posts

 • Understanding The Terrible Tows Stage in a Toddler’s Development

  The toddler years are a time of significant growth and transformation in a child’s life. One particular stage that often stands out is the infamous “Terrible Twos.” This phase, typically occurring between the ages of 18 months and 4 years, is marked by a whirlwind of emotional and developmental changes. The Nature of the “Terrible…

  Read more

 • The Best Diaper Bag for Twins: Doubling Up on Functionality and Style

  Preparing for twins is an adventure that requires not just double the love but also double the gear. When it comes to diaper bags, parents of twins need a bag that can handle twice the amount of supplies without sacrificing convenience or style. Finding the perfect diaper bag for twins involves considering size, organization, durability,…

  Read more

 • Diaper Bags for Dads: Combining Functionality with Style

  In the world of parenting, dads are increasingly taking an active role, and with this change comes the need for gear that is not only functional but also suits their style. Enter the modern-day solution: the diaper bag for dads. Gone are the days of pastel-colored totes; today’s diaper bags blend practicality with a masculine…

  Read more