Better & Green Future for Our Kids

Anne Sütünün Saklanması: Temel İlkeler

Published:

Updated:

Author:

Disclaimer

As an affiliate, we may earn a commission from qualifying purchases. We get commissions for purchases made through links on this website from Amazon and other third parties.

Anne sütünün saklanması, hem anneler hem de sağlık profesyonelleri için önemli bir konudur. Anne sütü, bebekler için en ideal besindir ve uygun koşullarda saklandığında, sütün besin değerini ve faydalarını korumak mümkündür. Anneler şartlar l verdiği sürece bebeğini kendisi beslemelidir ancak bazı durumlar sütün sağılması ve saklanarak sonra bebeğe verilmesi gerekebilir. Eğer yoğun çalışıyorsanız ve gün içinde bebeğinizi besleme gibi bir imkanınız yoksa sütünüzü sağıp saklayarak gerekli durumlarda çıkarıp bebeğe verebilirsiniz ya da göğüslerinizde oluşan hassasiyet sebebiyle de sağmanız gerekebilir böyle mecburi durumlarda sütün uygun koşularda saklanması sütün ömrünü uzatır ve bu mucizevi besin değerini kaybetmemiş olur.İşte anne sütünün saklanmasıyla ilgili bazı temel bilgiler:

Anne Sütünün Saklanması: Temel İlkeler

1. Temizlik:

 • Ellerin Yıkanması: Sütü sağmadan önce ellerinizi iyice yıkayın.
 • Sağım Ekipmanının Sterilizasyonu: Sağım aletleri her kullanımdan sonra temizlenmeli ve düzenli aralıklarla sterilize edilmelidir.

2. Sağım:

 • Rahat Bir Ortam: Sütü sağarken rahat bir ortamda olmak, süt akışını kolaylaştırır.
 • Düzenli Sağım: Sütün düzenli olarak sağılması, süt üretimini destekler ve stok oluşturmayı kolaylaştırır.

3. Saklama Kapları:

 • Uygun Kaplar: Anne sütü için özel olarak tasarlanmış kaplar, sızdırmaz kapaklı plastik torbalar veya cam şişeler kullanılabilir.
 • Kapların Hazırlanması: Kaplar sterilize edilmeli ve sütü saklamadan önce kurutulmalıdır.

4. Sıcaklık Koşulları:

 • Oda Sıcaklığında: 19-22 derece arasında 6-8 saat saklanabilir.
 • Buzdolabında: 4 derece veya daha düşük sıcaklıkta 5 gün süresince saklanabilir.
 • Derin Dondurucuda: -18 derece veya daha düşük sıcaklıkta 6 ay, ideal koşullarda ise 12 aya kadar saklanabilir.

5. Sütün Çözülmesi ve Isıtılması:

 • Yavaş Çözülme: Buzdolabında yavaşça çözülmelidir.
 • Hızlı Kullanım: Hızlı kullanım için, sütü akışkan hale getirmek üzere ılık suya batırabilirsiniz.
 • Isıtmak: Mikrodalga kullanmaktan kaçının. Sütü eşit şekilde ısıtmak için sıcak su banyosu kullanılabilir.

6. Etiketleme ve Takip:

 • Tarih Etiketleme: Her saklama kabına sağım tarihini yazın.
 • Rotasyon: İlk sağılan sütün ilk kullanılmasını sağlayın.

7. Kullanımdan Sonra:

 • Tek Kullanımlık: Çözülen sütü tekrar dondurmayın.
 • Artan Süt: Bebek tarafından tüketilmeyen sütü 1-2 saat içinde kullanın veya atın.

Son Notlar:

 • Hijyen: Tüm süreç boyunca hijyen en önemli unsurdur.
 • Bireysel Farklılıklar: Saklama süreleri, çevresel faktörlere ve kişisel koşullara göre değişebilir.
 • Sağlık Profesyonelleriyle İletişim: Herhangi bir şüphe durumunda bir sağlık profesyoneliyle danışın.

Anne sütünün doğru şekilde saklanması, bebeğinizin sağlıklı ve dengeli beslenmesini destekler. Bu bilgiler, anne sütünün saklanması ve kullanımı konusunda temel bir rehber niteliğindedir.

Kaynakça

 1. Amerikan Pediatri Akademisi: AAP.org
 2. Dünya Sağlık Örgütü: WHO.int
 3. La Leche League International: LLLI.org
 4. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA): FDA.gov
 5. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC): CDC.gov

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Posts

 • Understanding The Terrible Tows Stage in a Toddler’s Development

  The toddler years are a time of significant growth and transformation in a child’s life. One particular stage that often stands out is the infamous “Terrible Twos.” This phase, typically occurring between the ages of 18 months and 4 years, is marked by a whirlwind of emotional and developmental changes. The Nature of the “Terrible…

  Read more

 • The Best Diaper Bag for Twins: Doubling Up on Functionality and Style

  Preparing for twins is an adventure that requires not just double the love but also double the gear. When it comes to diaper bags, parents of twins need a bag that can handle twice the amount of supplies without sacrificing convenience or style. Finding the perfect diaper bag for twins involves considering size, organization, durability,…

  Read more

 • Diaper Bags for Dads: Combining Functionality with Style

  In the world of parenting, dads are increasingly taking an active role, and with this change comes the need for gear that is not only functional but also suits their style. Enter the modern-day solution: the diaper bag for dads. Gone are the days of pastel-colored totes; today’s diaper bags blend practicality with a masculine…

  Read more