Better & Green Future for Our Kids

Otoriter Anne ve Babalar ile yetişen Çocuklar

Published:

Updated:

Author:

Disclaimer

As an affiliate, we may earn a commission from qualifying purchases. We get commissions for purchases made through links on this website from Amazon and other third parties.

Bu tarzda, ebeveynler sıkı kurallar koyar ve itaati bekler, ancak çocuklarının duygusal ihtiyaçlarına ve görüşlerine az veya hiç önem vermezler. Otoriter ebeveynlik tarzının çocukların psikolojik durumu üzerindeki etkileri geniş çapta araştırılmıştır ve çeşitli sonuçlar ortaya çıkmıştır:

1. Düşük Özgüven

Otoriter ebeveynlerin çocukları genellikle düşük özgüvene sahip olabilirler. Sürekli eleştiri ve yüksek beklentiler, çocukların kendilerini yetersiz hissetmelerine yol açabilir.

2. Sosyal Becerilerde Eksiklikler

Bu çocuklar, sosyal ortamlarda zorluk yaşayabilirler. Ebeveynlerinin katı kuralları ve az sosyal etkileşim, çocukların sosyal becerilerini geliştirmelerini engelleyebilir.

3. Akademik Performansta Sorunlar

Bazı durumlarda, otoriter ebeveynlik tarzı yüksek akademik başarı ile ilişkilendirilse de, bu baskı altında çocuklar genellikle okulda stres ve kaygı yaşayabilirler.

4. İçe Kapanıklık ve Kaygı

Otoriter bir aile ortamında büyüyen çocuklar, duygularını ifade etmekte zorlanabilir ve kaygı düzeyleri yüksek olabilir.

5. İtaatkarlık ve Bağımlılık

Bu çocuklar genellikle itaatkar olma eğilimindedir ve bağımsız karar alma becerileri gelişmemiş olabilir. Yetişkinlikte, bu durum karar verme süreçlerinde zorluklara yol açabilir.

6. İsyan ve Davranış Sorunları

Ergenlik döneminde, otoriter bir ebeveynlik tarzına maruz kalan bazı çocuklar, aşırı baskıya tepki olarak isyan edebilir ve davranış sorunları gösterebilir.

7. Duygusal Uzaklık

Otoriter ebeveynlerle büyüyen çocuklar, duygusal olarak ebeveynlerinden uzaklaşabilir ve duygusal bağ kurmada zorluk yaşayabilirler.

Sonuç

Otoriter ebeveynlik tarzı, çocukların psikolojik ve sosyal gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. Ebeveynlerin, çocuklarının duygusal ihtiyaçlarını anlamaları ve onlara rehberlik etmeleri, daha sağlıklı bir gelişim için önemlidir. Ebeveynlik tarzlarının çocuklar üzerindeki etkilerini anlamak, daha dengeli ve destekleyici bir yaklaşım benimsemelerine yardımcı olabilir.

Kaynaklar

 • Baumrind, D. (1966). Effects of Authoritarian Parental Control on Child Behavior, Child Development.
 • Maccoby, E. E., & Martin, J. A. (1983). Socialization in the context of the family: Parent-child interaction. Handbook of child psychology: Vol. 4.
 • Steinberg, L., Lamborn, S. D., Darling, N., Mounts, N. S., & Dornbusch, S. M. (1994). Over-time changes in adjustment and competence among adolescents from authoritative, authoritarian, indulgent, and neglectful families. Child Development.

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Posts

 • Understanding The Terrible Tows Stage in a Toddler’s Development

  The toddler years are a time of significant growth and transformation in a child’s life. One particular stage that often stands out is the infamous “Terrible Twos.” This phase, typically occurring between the ages of 18 months and 4 years, is marked by a whirlwind of emotional and developmental changes. The Nature of the “Terrible…

  Read more

 • The Best Diaper Bag for Twins: Doubling Up on Functionality and Style

  Preparing for twins is an adventure that requires not just double the love but also double the gear. When it comes to diaper bags, parents of twins need a bag that can handle twice the amount of supplies without sacrificing convenience or style. Finding the perfect diaper bag for twins involves considering size, organization, durability,…

  Read more

 • Diaper Bags for Dads: Combining Functionality with Style

  In the world of parenting, dads are increasingly taking an active role, and with this change comes the need for gear that is not only functional but also suits their style. Enter the modern-day solution: the diaper bag for dads. Gone are the days of pastel-colored totes; today’s diaper bags blend practicality with a masculine…

  Read more