Better & Green Future for Our Kids

Çocuklarda Ekran Süresi Ne Kadar Olmalı

Published:

Updated:

Author:

Disclaimer

As an affiliate, we may earn a commission from qualifying purchases. We get commissions for purchases made through links on this website from Amazon and other third parties.

Çocuklarda Ekran Süresi: Dengeyi Nasıl Sağlarız?

Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte, çocukların ekran karşısında geçirdikleri zaman da artmıştır. Ebeveynler olarak, çocuklarımızın ekran süresini nasıl yöneteceğimiz konusunda bilinçli olmamız gerekiyor. İşte çocuklarda ekran süresini dengelemek için bazı öneriler:

1. Yaşa Göre Ekran Süresi Sınırları Belirleyin

Çocuğumuz eğer iki yaşından küçükse ekran ile karşı karşıya kalmaması gerekiyor.

 • Amerikan Pediatri Akademisi, 2-5 yaş arası çocuklar için günlük ekran süresini bir saate sınırlamayı öneriyor. Bu bir saatlik süre boyunca gözetim altında olarak kendisi için yaşına uygun içerikler izletilmeli.
 • 6 yaş ve üzeri çocuklar için ise, eğitim amaçlı kullanım ve eğlence dengesi gözetilerek esnek sınırlar belirlenebilir.

2. Etkileşimli Ekran Kullanımını Teşvik Edin

 • Çocuklarınızla birlikte eğitici oyunlar oynayın veya kaliteli içerikleri birlikte izleyin.
 • Bu, çocukların ekran karşısında pasif zaman geçirmesini önler ve aile içi etkileşimi artırır.

3. Ekran Dışı Aktivitelere Teşvik Edin

 • Çocukları, ekran dışı aktivitelere yönlendirin. Spor, sanat, müzik gibi alanlarda yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olun.
 • Doğa yürüyüşleri, aile oyunları gibi dış mekan aktiviteleri düzenleyin.

4. Ekran Zamanını Rutinlere Dahil Edin

 • Ekran zamanını, günlük rutinlerin bir parçası olarak belirleyin. Örneğin, ödevlerini bitirdikten sonra veya hafta sonları belirli saatlerde ekran kullanımına izin verin.

5. Örnek Olun

 • Çocuklar, ebeveynlerini örnek alır. Kendi ekran kullanım alışkanlıklarınızı gözden geçirin ve dengeli bir kullanım sergileyin.

Kaynakça

 1. Amerikan Pediatri Akademisi (AAP)
 2. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
 3. Journal of Pediatrics
 4. Child DevelopmentCommon Sense Media

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Posts

 • Understanding The Terrible Tows Stage in a Toddler’s Development

  The toddler years are a time of significant growth and transformation in a child’s life. One particular stage that often stands out is the infamous “Terrible Twos.” This phase, typically occurring between the ages of 18 months and 4 years, is marked by a whirlwind of emotional and developmental changes. The Nature of the “Terrible…

  Read more

 • The Best Diaper Bag for Twins: Doubling Up on Functionality and Style

  Preparing for twins is an adventure that requires not just double the love but also double the gear. When it comes to diaper bags, parents of twins need a bag that can handle twice the amount of supplies without sacrificing convenience or style. Finding the perfect diaper bag for twins involves considering size, organization, durability,…

  Read more

 • Diaper Bags for Dads: Combining Functionality with Style

  In the world of parenting, dads are increasingly taking an active role, and with this change comes the need for gear that is not only functional but also suits their style. Enter the modern-day solution: the diaper bag for dads. Gone are the days of pastel-colored totes; today’s diaper bags blend practicality with a masculine…

  Read more