Better & Green Future for Our Kids

Çocuklara Sorumluluk Bilincini Nasıl Verelim?

Published:

Updated:

Author:

Disclaimer

As an affiliate, we may earn a commission from qualifying purchases. We get commissions for purchases made through links on this website from Amazon and other third parties.

Çocuklara sorumluluk bilinci vermek, onların büyüme ve gelişme süreçlerinde önemli bir adımdır. İşte bunu yapmanın bazı yolları:

 1. Küçük Görevler Verin: Çocuklara yaşlarına uygun küçük görevler vermek, sorumluluk almayı öğrenmelerine yardımcı olur. Örneğin, oyuncaklarını toplamak, evcil hayvanlarına bakmak veya yataklarını düzeltmek gibi.
 2. Örnek Olun: Çocuklar büyüklerini taklit ederler. Eğer siz sorumluluklarınızı ciddiye alıp yerine getiriyorsanız, çocuklar da bunu gözlemleyerek öğrenirler.
 3. Sabırlı Olun: Çocuklar hata yapabilirler. Önemli olan, hatalarından ders almalarına ve tekrar denemelerine izin vermek.
 4. Takdir Edin: Çocuklarınız bir sorumluluğu yerine getirdiklerinde onları takdir edin. Bu, onların özgüvenini artırır ve sorumluluk almaya devam etmeleri için motivasyon sağlar.
 5. Seçim Yapmalarına İzin Verin: Çocuklara seçenekler sunarak kendi kararlarını vermelerine izin verin. Bu, karar verme yeteneklerini ve sorumluluklarının farkında olmalarını geliştirir.
 6. Sonuçları Açıklayın: Eylemlerinin sonuçlarını anlamalarını sağlayın. Eğer bir görevi yapmazlarsa, bunun ne gibi sonuçları olacağını anlamaları önemlidir.
 7. Rutinler Oluşturun: Günlük rutinler, çocukların düzenli ve sorumlu olmalarına yardımcı olur. Evinizin belirli rutinlerinin olması da zihin karışıklığına yol açmayacağı için çocukların düzenli olmasına yardımcı olur. Belirli olan yemek saati ve bu saat dışında sabahları yataklarını düzeltmek, akşamları ders çalışmak gibi.
 8. Dinleyin ve Konuşun: Çocuklarınızla konuşarak onların düşüncelerini, hislerini ve sorunlarını anlamaya çalışın. Bu, onlara değer verildiğini hissettirir ve sorumluluk almalarını teşvik eder. Aynı zamanda duygularını yönetmeyi de öğrenirler.
 9. Sınırlar Belirleyin: Net sınırlar ve kurallar koymak, çocukların neyin kabul edilebilir olduğunu anlamalarına yardımcı olur. Siz net olduğunuz sürece çocukların görevlerini yerine getirmeleri daha kolay olur.
 10. Eğlenceli Hale Getirin: Sorumlulukları bir oyun veya yarışma gibi eğlenceli hale getirmek, çocukların bu sürece daha istekli katılmalarını sağlayabilir. Çocuk ve oyun eşittir öğrenme mantığını asla unutmadan her çocuğun en önemli işinin oyun olduğu bilinci ile onun görevlerini sıkıcı olmadan eğlenceli bir halde yapmasını sağlayın. Bir süre sonra oyun sıradan bir görev haline gelecektir.

Her çocuğun yaşına uygun görevler vererek onlara sorumluluk bilincini verebilirsiniz. Çocuklara sorumluluk bilinci kazandırmak, onların bağımsız ve kendine güvenen bireyler olarak büyümelerine yardımcı olur. Bu süreçte sabırlı ve anlayışlı olmak önemlidir.

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Posts

 • Understanding The Terrible Tows Stage in a Toddler’s Development

  The toddler years are a time of significant growth and transformation in a child’s life. One particular stage that often stands out is the infamous “Terrible Twos.” This phase, typically occurring between the ages of 18 months and 4 years, is marked by a whirlwind of emotional and developmental changes. The Nature of the “Terrible…

  Read more

 • The Best Diaper Bag for Twins: Doubling Up on Functionality and Style

  Preparing for twins is an adventure that requires not just double the love but also double the gear. When it comes to diaper bags, parents of twins need a bag that can handle twice the amount of supplies without sacrificing convenience or style. Finding the perfect diaper bag for twins involves considering size, organization, durability,…

  Read more

 • Diaper Bags for Dads: Combining Functionality with Style

  In the world of parenting, dads are increasingly taking an active role, and with this change comes the need for gear that is not only functional but also suits their style. Enter the modern-day solution: the diaper bag for dads. Gone are the days of pastel-colored totes; today’s diaper bags blend practicality with a masculine…

  Read more